Applicaties VNAB

De VNAB beheert diverse applicaties voor de coassurantiemarkt: e-ABS, het iDOSpl@tform, MIS en het Sanctiepl@tform.


e-ABS

Ter vervanging van de fysieke assurantiebeurzen in Amsterdam en Rotterdam is een geavanceerd digitaal communicatie- en gegevensuitwisselingssysteem ontwikkeld: het elektronische assurantie beurssysteem -e-ABS-. Hiermee kunnen makelaars, verzekeraars en expertisebureaus digitaal -en dus snel en efficiënt- met elkaar communiceren.  De assurantiemakelaars leveren polissen en schades aan e-ABS aan, waarna verzekeraars in e-ABS de polis(documenten) en schade(rekeningen) goed- (of af-)keuren. De bijbehorende financiële boekingsgegevens worden ook aan e-ABS aangeleverd.  Experts kunnen in e-ABS expertiseopdrachten ontvangen, communiceren en hun expertiserapporten uploaden. 

e-ABS kan koppelen met de interne systemen van makelaars en verzekeraars middels webservices.
Door gebruik te maken van deze webservices kan worden volstaan met eenmalige invoer, waardoor de meeste efficiency voordelen kunnen worden bereikt.

Inloggen e-ABSiDOSpl@tform

Het iDOSpl@tform van de VNAB faciliteert een gebruiksvriendelijke en gestructureerde uitwisseling van gegevens tussen de betrokken partijen. Een online webapplicatie voor: het vastleggen, zoeken, muteren en delen van polisdata. Het platform heeft koppelingen met externe bronnen en e-ABS. Daarnaast komen er koppelingen voor backoffice-applicaties.

Inloggen iDOSpl@tform


Management Informatie Systeem (MIS)

Het Management Informatie Systeem is ontwikkeld om rapportages en gegevens uit e-ABS beschikbaar te stellen voor VNAB leden. 

Er zijn vaste rapporten en overzichten voor bijvoorbeeld alle openstaande akkoordverzoeken of een specificatie per polisdossier van geboekte sanctiekosten. Daarnaast zijn veel e-ABS gegevens beschikbaar om zoekopdrachten op uit te voeren en te exporteren naar Excel voor allerlei eigen analyses en rapportages.

Inloggen MIS

 

Sanctiepl@tform

Het Sanctiepl@tform is het enige platform dat de uitvoering van het cliëntenonderzoek -Customer Due Diligence: CDD- en risico-onderzoek -Transaction Due Diligence: TDD- van de EU en US verordeningen volledig ondersteunt. Het platform is web-based en bruikbaar voor zowel co-assurantie, volmacht als provinciale posten en toegankelijk voor zowel leden als niet leden van de VNAB.

In samenwerking met Fenêtre online solutions uit Den Haag ontwikkelde de VNAB het platform dat gebruiksvriendelijk, snel en veilig is en over een moderne uitstraling beschikt. Het platform is daarnaast via webservices te koppelen aan de eigen backoffice.

Inloggen Sanctiepl@tform